Audyt IT

oraz oprogramowania

Czym więc jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to ciągły proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.


Podstawowy zakres audytu informatycznego obejmuje:
  • zarządzanie systemami informatycznymi
  • zarządzanie i wykorzystanie aplikacji
  • zarządzanie i wykorzystanie systemów operacyjnych
  • sieć, Internet, Intranet
  • bezpieczeństwo IT

Rezultaty audytu zawarte są w raporcie, który wskazuje ryzyka dla poszczególnych obszarów IT oraz rekomendacje pozwalające ograniczyć ryzyko.


Co jest celem audytu informatycznego?

Celem audytu informatycznego jest dostarczanie kierownictwu organizacji niezależnych i obiektywnych ocen dotyczących wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych. Jest nim również również zaprowadzenie porządku w oprogramowaniu, tak by kierownictwo miało pewność, że każdy program w jego firmie jest używany zgodnie z licencjami i optymalnie wykorzystywany przez pracowników. Co w perspektywie czasu dać może wymierne oszczędności dzięki świadomemu wykorzystaniu oprogramowania i korzystaniu z najodpowiedniejszych opcji zakupowych, oraz zmniejszeniem kosztów pomocy technicznej dzięki standaryzacji i usunięciu zbędnych i przestarzałych elementów.


Wykonujemy audyty IT oraz oprogramowania na żądanie klienta.
Ceny są każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem.